Επικοινωνιακής φύσεως προβλήματα σας προκαλούν άγχος και μπορεί να φερθείτε απότομα σε συνεργάτες και οικείους. Μην αφήνετε να σας παρασύρει η αισθηματική κατάσταση της στιγμής και σκεφτείτε πως στο εγγύς μέλλον θα μετανιώσετε για τη συμπεριφορά σας.

 

Έχετε δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν είναι ξεκάθαρη και ταλαιπωρείτε το άτομο που έχει εκφράσει έμπρακτα το ενδιαφέρον του. Μην κάνετε αυτά που δεν θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι.