Είστε υπ ατμών επειδή δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθούν τα επαγγελματικά σας και μπορεί να προβείτε σε ενέργειες που θα σας οδηγήσουν στην καλύτερη περίπτωση, σε αδιέξοδο. Περιμένετε μέχρι νεωτέρας και μην κάνετε κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις.

 

Περιορίστε το χρόνο που σπαταλάτε στις οθόνες κι αξιοποιήστε τον για να κάνετε όλα αυτά που δεν μπορούσατε όταν δεν είχατε την ευχέρεια. Βάλτε όρια στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.