Σχέσεις με άτομα που έχετε κοινούς πόρους (συνεργάτες, σύντροφος, κλπ), θα δοκιμαστούν αν προκύψουν ασάφειες, ωστόσο δεν πρέπει να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Οι πιθανότητες να εκτεθείτε είναι πολλές.

 

Σας έχει λείψει η ουσιαστική επικοινωνία με φίλους κι αναζητάτε νέες διεξόδους. Αποτυπώστε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας μέσω της τέχνης ή της συγγραφής.