Εξασκήστε τα ταλέντα σας και μπορεί να βρείτε μια παράλληλη απασχόληση που θα ενισχύσει το εισόδημά σας. Η Σελήνη σε αρμονικές όψεις με Ήλιο, Ερμή και Ουρανό φέρνει καινούριες ιδέες που δεν πρέπει να μείνουν στο πίσω μέρος του μυαλού σας.

 

Πολύ μένος προς αγαπημένα σας πρόσωπο και είναι απόρροια της αδυναμίας σας να αναγνωρίσετε τα σφάλματά σας. Στην πραγματικότητα είστε θυμωμένοι με εσάς.
Δουλέψτε με τον εαυτό σας.