Μέσω της ακίνητης περιουσίας ή μίας επένδυσης βελτιώνονται τα οικονομικά σας, αλλά δεν πρέπει να προβείτε σε σπατάλες. Θέματα Δημοσίου και οφειλές θα πρέπει να διευθετηθούν όπως και να έχει. Σχέσεις με πρόσωπα εξουσίας χρήζουν προσοχής.

 

Με μια λάθος κουβέντα θα διαλύσετε τη σχέση σας. Αν σάς ενδιαφέρει όντως η κοινή πορεία με το ταίρι σας, προσέξτε τι θα πείτε καθώς η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.