Δεν πρέπει να σας ανησυχεί το γεγονός ότι οι επαφές σας με άτομα που άλλοτε ήταν αναπόσπαστα από την καθημερινότητά σας έχουν μειωθεί σημαντικά. Έχετε ωριμάσει και κατανοήσει τα σφάλματα του παρελθόντος και ήρθε η ώρα της αλλαγής.

Έχετε μπλεχτεί σε ένα απρόσμενο ερωτικό τρίγωνο του οποίου η κατάληξη θα μετρήσει περισσότερα από τρία θύματα. Διαφοροποιήστε τη θέση σας.