Αρχίζετε να περνάτε όλο και περισσότερο χρόνο με ένα άτομο που παρουσιάζει κοινά ενδιαφέροντα με σας και σας κάνει υπερβολικά χαρούμενους. Ίσως δεν πρόκειται για απλή παρέα. Ψάξτε το περισσότερο.
Υπομονή και τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν ραγδαία. Κόψτε περιττές εξαρτήσεις (από υλικά και άυλα αγαθά) και τερματίστε αχρείαστους λογαριασμούς.