Σήμερα είστε πνεύμα αντιλογίας και δεν υπολογίζετε καθόλου τις συνέπειες των πράξεών σας, που σημαίνει πως είναι θέμα χρόνου να βρεθείτε αντιμέτωποι με δυσάρεστα γεγονότα. Το ενδιαφέρον σας είναι στραμμένο αποκλειστικά σε προσωπικές φιλοδοξίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε έχθρες στο περιβάλλον σας εξαιτίας της ανταγωνιστικής σας διάθεσης.