Κατανοείτε την ανάγκη οικείων σας προσώπων να θέλουν να είστε κοντά τους, όμως δεν πρέπει να σας επηρεάζουν τόσο πολύ όταν παίρνετε αποφάσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία σας. Ο συναισθηματισμός στην προκειμένη φάση δεν σας βοηθάει και πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από τα γεγονότα για να έχετε αντικειμενική κρίση. Σήμερα αφήστε όλα αυτά που σας απασχολούν στην άκρη και προσπαθήστε να αδειάσετε το μυαλό σας μέσω της ψυχαγωγίας.