Στον τομέα της καριέρας η Σελήνη σε αρμονικές όψεις με Δία και Πλούτωνα φέρνει αίσια αποτελέσματα των προσπαθειών σας και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βγείτε ασπροπρόσωποι. Σχέσεις με συνεργάτες θα βελτιωθούν.

 

Η σκέψη σας είναι κολλημένη σε μια καινούρια γνωριμία μέσω διαδικτύου και δεν ανταποκρίνεστε σε όσους προσπαθούν να σάς προσεγγίσουν. Μην προεξοφλείτε τίποτα.