Καινοτόμες ιδέες θα εκτιμηθούν, αρκεί να τις προωθήσετε στα κατάλληλα άτομα. Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του διαδικτύου και μην μένετε κολλημένοι σε παρωχημένες μεθόδους. Οικονομικά μέχρι στιγμής είναι μία η άλλη.

 

Οι σχέσεις σας δοκιμάζονται καθώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες, είστε κι εσείς απόλυτοι, οπότε είναι δύσκολο να επανέλθουν οι ισορροπίες.