Είστε πολύ ενθουσιασμένοι σχετικά με ένα ταξίδι που θα κάνετε και γενικά είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα εξαιτίας του τριγώνου Κρόνου – Ουρανού που θα ευνοήσει και τις μαθησιακές ικανότητες των γεννημένων το πρώτο δεκαήμερο. Ο γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο θα συναντήσετε προβλήματα στις μετακινήσεις σας, ενώ η διάθεση σας για να ασχοληθείτε με θέματα σπουδών θα είναι ελάχιστη. Τα οικονομικά σας είναι σε καλό σημείο.