Οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά κουραστικές εξαιτίας των οικογενειακών σας υποχρεώσεων, που θα είναι αυξημένες, και σε συνδυασμό με κάποιες οφειλές που θα προκαλέσουν πίεση, θα έχετε ψυχικές μεταπτώσεις, οι οποίες θα δυσχεράνουν το έργο σας. Προσπαθήστε να ξεκουράζεστε και να τρέφεστε σωστά, ώστε να ενδυναμώσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Επίσης, αναζητήστε μεθόδους χαλάρωσης. Στις 10/11 εισέρχεται ο Ερμής στον Σκορπιό και μέχρι την 1/12 θα είναι ένα καλό διάστημα για οικονομικές διαπραγματεύσεις και αναζήτηση νέων επενδύσεων. Προσέξτε τις υπερβολές με αγορές για το σπίτι και τα παιδιά. Οι ελεύθεροι έχετε μια τάση να ακυρώνετε με την πρώτη ματιά όσους προσπαθούν να σας προσεγγίσουν, όμως μια καινούργια γνωριμία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον σας. Προσέξτε πού θα επενδύσετε συναισθηματικά. Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός θα θολώσει την κρίση σας.