Οφειλές, θέματα Δημοσίου και κοινοί πόροι αποτελούν πηγή εντάσεων και είστε αρκετά αγχωμένοι μέχρι να βγει ο μήνας, οπότε θα αρχίσουν να βελτιώνονται τα οικονομικά σας. Οι δυσαρμονικές όψεις του Άρη με τον Ερμή δημιουργούν τεταμένο κλίμα, δοκιμάζοντας τις σχέσεις με άτομα με τα οποία έχετε κοινούς πόρους. Στις 27/9 εισέρχεται ο Ερμής στον Σκορπιό και μέχρι τις 28/10 θα επικεντρωθείτε στις σπουδές και σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομία σας, ενώ θα καταφέρετε να δρομολογήσετε διαδικαστικές ή νομικές υποθέσεις. Ταξίδια για εμπορικούς σκοπούς θα έχουν αίσια αποτελέσματα, αρκεί να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις τάσεις των αγορών. Από τις 29/9, που επιστρέφει ο Κρόνος στον Σκορπιό σε ορθόδρομη πορεία, η επικοινωνία με άτομα με κοινούς στόχους θα συμβάλει στην κοινωνικοποίησή σας, ενώ θα εξομαλυνθούν και οι σχέσεις με φίλους. Μέσω συλλογικών δραστηριοτήτων θα αναπτύξετε τον κύκλο σας.