Οι φιλοδοξίες σας μένουν για λίγο στην άκρη εξαιτίας των οικονομικών σας που δεν έχουν μια σταθερή πορεία και δεν είναι κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσετε ένα νέο εγχείρημα οι γεννημένοι το 1ο δεκαήμερο. Μέσα στο Σ/Κ μπορεί να έχετε μια ευχάριστη εξέλιξη που θα έχει σχέση με τα ερωτικά σας κι έτσι θα ανέβει το ηθικό σας κατακόρυφα. Από τη Δευτέρα που εισέρχεται ο Ήλιος στον Ζυγό θα έχετε ακόμα περισσότερη διάθεση για επικοινωνία και, αν αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας, μπορείτε να πετύχετε πολλά. Η προσωπική σας ζωή και θέματα σπουδών των παιδιών θα απασχολήσουν τους γεννημένους το 2ο δεκαήμερο και, απ' ό,τι φαίνεται, θα ικανοποιηθούν οι προσδοκίες σας, με τον ευεργέτη Δία να δίνει ευκαιρίες. Επιτυχίες και οικονομική βελτίωση για τους γεννημένους το 3ο δεκαημέρου και μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή να πραγματοποιήσετε τις όποιες επιθυμίες σας.