Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Νιάγκος

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημήτρη Παπαϊωάννου στον M.Hulot, εδώ.