*Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τις 14.8.2014 έως τις 17.8.2014