Από την MKO PRAKSIS

 

 

Το βίντεο αποτελεί μια από τις πολλές μαρτυρίες ασυνόδευτων ανήλικων που βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) η μαρτυρία του Mohammad δίνει φωνή σε εκατοντάδες παιδιά που βιώνουν συνθήκες εγκλεισμού και καταπατώνται τα δικαιώματα τους.

 

 

 

 

Το Π.Δ. 114/10 προβλέπει ότι οι «Ανήλικοι που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται μόνο για το απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων». Με πρόσφατη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της κράτησης έως και τους 12 μήνες.

 


Τα παιδιά δεν διώκονται για κάποιο αδίκημα που διέπραξαν αλλά στην ουσία εκτίουν ποινές. Προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν υπό κράτηση για παράτυπη είσοδο στη χώρα επειδή στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων. Βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς οικογένεια ή κηδεμόνα και χρήζουν διεθνούς προστασίας.


Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού:
WWW. UN.ORG


Άρθρο 27
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του.


Άρθρο 37 β
Κανένα παιδί να μην στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.


Άρθρο 3
1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

 

• Έχεις αναρωτηθεί πόσα παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση;
• Πόσα δικαιώματα καταπατώνται;
• Έχεις σκεφτεί πόσες μαρτυρίες παιδιών μπορεί να υπάρχουν;
• Μπορείς να ακούσεις τις φωνές τους;

 


 

 


PRAKSIS ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ


Από τον Αύγουστο του 2011 λειτουργεί στην Πάτρα από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS Κέντρο Ημέρας (Drop-In Centre) για την υποδοχή και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων με σκοπό την καταγραφή, την ενημέρωσή τους και την παραπομπή τους σε αρμόδιους φορείς. Το στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (ιατρό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, νομικό σύμβουλο, κοινωνικούς διαμεσολαβητές) με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής σε ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται στην Πάτρα και χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επίσης, στο Κέντρο Ημέρας παρέχονται υπηρεσίες υγιεινής, ένδυσης, σίτισης (πρωινό και μεσημεριανό). Μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 1.000 ανήλικοι ενώ κάθε μέρα επισκέπτονται το Κέντρο 20 με 25 άτομα. Το πρόγραμμα για τα ασυνόδευτα ανήλικα λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Παράλληλα υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν τον αποκλεισμό, τις διακρίσεις και τις κοινωνικές ανισότητες.

 

Περισσότερα για το Κέντρο Ημέρας της PRAKSIS εδώ 

 


Η ομάδα του Κέντρου Ημέρας για Ασυνόδευτούς Ανήλικους στην Πάτρας (Drop-In Centre) επιμελήθηκε και οργάνωσε το βίντεο
Βίντεο –Μοντάζ: Μένανδρος Μανουσάκης