Πολλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν επισύρουν μόνον χρηματικά πρόστιμα, αλλά και μία καταχώρηση με βαθμούς ποινής στο λεγόμενο point system.

Ο εκπαιδευτής οδήγησης Απόστολος Πάλλας αναλύει με τον Πέτρο Πιτσίνη τον δισυπόστατο χαρακτήρα αυτού του μηχανισμού ελέγχου της τροχαίας παραβατικότητας, καθώς από τη μία έχει ως στόχο να σωφρονίσει δείχνοντας έγκαιρα την «κίτρινη κάρτα» προειδοποίησης στους απείθαρχους οδηγούς και από την άλλη να θέσει στο περιθώριο και να αφαιρέσει το δίπλωμα οδήγησης από όσους δεν βάζουν μυαλό και συνεχίζουν να ενεργούν επιθετικά και επικίνδυνα πίσω από το τιμόνι.

Αυτό μπορεί να συμβεί, μάλιστα, ευκολότερα από ό,τι νομίζουμε, ακόμη και με τροχαίες παραβάσεις οι οποίες έχουν γίνει δυστυχώς καθημερινότητα για αρκετούς οδηγούς και στις οποίες δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε.