Τη ρωτήσαμε γιατί η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει τόσο λίγες γυναίκες, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που θεωρεί ότι χρειάζεται η χώρα, ποια είναι τα προβλήματα με τις υιοθεσίες καθώς και για τα προβλήματα στη διαχείριση της πανδημίας στις δομές των ηλικιωμένων.