Ο Απόστολος Παύλος φτάνει στην Αθήνα από τη Βέροια. Τι τον προσείλκυσε στην Αθήνα και ποια ήταν η εντύπωσή του από την πόλη; Πώς τον υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι; Και τι γνωρίζουμε για τα «ξένα δαιμόνια», τον βωμό του Αγνώστου Θεού και τη διδασκαλία στον Άρειο Πάγο;  

 

Ο αρχαιολόγος με ειδίκευση στη ρωμαϊκή αρχαιολογία, Σωκράτης Κουρσούμης, εξηγεί στην Αγιάτη Μπενάρδου την απήχηση της διδασκαλίας του Παύλου στην Αθήνα και την κληρονομιά που άφησε στους Αθηναίους.