Πάνω από το 40% του πληθυσμού ηλικίας 25 - 34 χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 2020, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Eurostat


Μάλιστα, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα, το ποσοστό των πτυχιούχων γυναικών ανέρχεται το 46% έναντι 35,2% των ανδρών, της ίδιας ηλικιακής ομάδας. 

 

Eurostat: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οι 4 στους 10 νέους στην Ευρώπη - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Πηγή φωτογραφίας: Eurostat

 

Eurostat: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οι 4 στους 10 νέους στην Ευρώπη - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Πηγή φωτογραφίας: Eurostat


Η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στο μέσον της λίστας κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανοδική τάση των πτυχιούχων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας την τελευταία δεκαετία. 


Συγκεκριμένα, το 2011, το ποσοστό των νέων που είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανερχόταν το 32,3%, ενώ το 2020 αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 43,7 (άνοδος 11,4 ποσοστιαίων μονάδων). 

 

Eurostat: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οι 4 στους 10 νέους στην Ευρώπη - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Πηγή φωτογραφίας: Eurostat

 

Σημειώνεται πως στη λίστα αυτή της Eurostat, Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα. 
 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτάσει το ποσοστό πτυχιούχων στο 45% έως το 2030.