Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021- Το βασικό σενάριο για ανάπτυξη και έλλειμμα

Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021- Το βασικό σενάριο για ανάπτυξη και έλλειμμα Facebook Twitter
EUROKINISSI
0

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.

Η επεξεργασία του προσχεδίου στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα πραγματοποιηθεί σε τρεις συνεδριάσεις. Στη συνέχεια θα επιστραφεί στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να συνταχθεί ο τελικός προϋπολογισμός για το 2021 και να κατατεθεί στη Βουλή, προς συζήτηση και ψήφιση.

Το προσχέδιο προβλέπει ύφεση 8,2% για την ελληνική οικονομία το 2020 και ανάπτυξη της τάξεως του 7,5% (σενάριο βάσης) για την ερχόμενη χρονιά. Το ΑΠΕ προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 170,721 δισεκατομμύρια ευρώ τη φετινή χρονιά και σε 185,215 δισ. ευρώ το 2021.

Το πρωτογενές έλλειμμα προβλέπεται στο 6,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 1% για την επόμενη χρονιά. Σε ό,τι αφορά στην ανεργία, φέτος προβλέπεται, με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ότι θα ανέλθει στο 18,6%, ενώ το 2021 θα υποχωρήσει στο 16,5%.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του προσχεδίου του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 53,705 δισ. ευρώ το 2021 έναντι 50,147 δισ. ευρώ φέτος, ενώ το σύνολο των φορολογικών εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 49,546 δισ. ευρώ, από 44,594 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά. Το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2021 στα 63,884 δισ. ευρώ, έναντι 68,528 δισ. ευρώ φέτος.

«Ο προϋπολογισμός του 2021 καταρτίζεται, δυστυχώς, υπό παράδοξες και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και υπό το καθεστώς σοβαρής αβεβαιότητας, που συνεπάγεται η ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και επιστροφής της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά κανονικότητας, σημαντικής ανάταξης και διατηρήσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι, που θα εισρεύσουν το 2021, «ενισχύουν την ανάκαμψη της χώρας προσθέτοντας δύο ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη το 2021, ανεβάζοντάς την από το 5,5% (σενάριο βάσης), στο 7,5% (τελική πρόβλεψη Προσχεδίου). Στο δυσμενές σενάριο για την εξέλιξη της πανδημίας, είτε εντός του 2020, είτε στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, η ανάπτυξη στο επόμενο έτος θα περιοριστεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 4,5% με 5%», δήλωσε ακόμη ο υπουργός.

«Η δυναμική ανάκαμψη η οποία προβλέπεται για το 2021 διευκολύνεται επίσης από τα μέτρα μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021. Μέτρα που αφορούν - μεταξύ άλλων - στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες από την 1.1.2021, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και στη δυνατότητα προσλήψεων χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες και υπό ελάχιστες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, που ήδη ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου του 2020. Η ανάκαμψη διευκολύνεται επίσης από τα εκτεταμένα αλλά συνετά μέτρα στήριξης του 2020, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις και το 2021», συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Η πρόβλεψη για τα έσοδα του 2021

Αύξηση 7,1% προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το 2021 και θα διαμορφωθούν στα 53,705 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,558 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Ειδικότερα:

⦁ οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,473 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3,537 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 293 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2,688 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι λοιποί φόροι επί παραγωγής προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,149 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,199 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,256 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπονται στο ποσό των 2,498 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι κοινωνικές εισφορές προβλέπονται στο ποσό των 54 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας διαφοροποίηση έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 6,647 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που αναμένονται από ANFAs και SMPs από τον ESM, τα οποία εντάσσονται κατ' έτος στον προϋπολογισμό αφού εισπραχθούν, ενώ στο έτος 2020 περιλαμβάνονται τα ποσά που έχουν εισπραχθεί (ύψους 644 εκατ. ευρώ),

⦁ οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,

⦁ τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκτιμώνται σε 2.070 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 671 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ,

⦁ οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι στο έτος 2020 περιλαμβάνεται η είσπραξη μέρους του αντιτίμου από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού,

⦁ οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 5,278 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 352 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Στις κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα», περιλαμβάνονται έσοδα ΠΔΕ ύψους 3,875 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,355 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού για 2021 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 63,884 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,645 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020. Αναλυτικότερα η εξέλιξη των δαπανών του προσχεδίου του προϋπολογισμού ανά κατηγορία είναι η εξής:

Παροχές σε εργαζόμενους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζόμενους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13,424 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:

· στην αύξηση των τακτικών αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών κατά 87 εκατ. ευρώ και 18 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, κυρίως λόγω νέων προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2021 και

· στη μείωση των πρόσθετων αποδοχών κατά 91 εκατ. ευρώ, ως συνέπεια του γεγονότος ότι στα μεγέθη του 2020 συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους υγειονομικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας.

Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 225 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση του 2020.

Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 30.085 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,510 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2020, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας, κάνοντας τη βασική θεώρηση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν μετριαστεί.

Τα νέα μέτρα κατά του Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις είναι τα εξής:

· η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

· το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) και,

· η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η συνολική δαπάνη των ήδη προσδιορισμένων μέτρων Covid-19, κατά το μέρος που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 1,606 δισ. ευρώ, έναντι 6,528 δισ. ευρώ για το 2020 και συνυπολογίζοντας τα περίπου 1,400 δισ. ευρώ των αναδρομικών των συνταξιούχων που θα καταβληθούν το 2020, ερμηνεύεται η κύρια διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων/προβλέψεων των δύο ετών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ