Η αγάπη είναι παντού...

 

 

(Ακόμα κι αν είσαι μόνος)