Πλούσιο αρχειακό υλικό και ποικίλα τεκμήρια που περιλαμβάνουν π.χ. τη διαθήκη Σλήμαν, αρχιτεκτονικά σχέδια των 19ου και 20ού αι. μέσα από ενυπόθηκα δάνεια, γραφομηχανές, μετοχές κ.ά.

Δευτ.-Τρ. 10 π.μ.-1 μ.μ. Τετ.-Πέμ. 5-8 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.