1.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

2.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

3.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

4.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

5.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

6.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

7.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

8.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

9.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

10.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

11.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

12.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

13.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

14.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

15.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

16.

16 εκτυφλωτικοί πίνακες του Μαρκ Ρόθκο

17.