Πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή: «Kάθε χρόνο τα συζητάμε, σαν να συμβαίνουν για πρώτη φορά»

Οι πυρκαγιές, η κλιματική αλλαγή και πόσο έχει αλλάξει ριζικά η σχέση του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο Facebook Twitter
Η τακτική στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών φαίνεται πως πρέπει να χωριστεί αφενός μεν σε αυτές που αναμένουμε στα δάση και αφετέρου στη ζώνη μείξης δασών και αστικών περιοχών.
0

— Οι πυρκαγιές φέτος ξεκίνησαν από πολύ νωρίς. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο;

Πυρκαγιές συνέβαιναν πάντα στη μεσογειακή λεκάνη και στη χώρα μας, όπως συμβαίνουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη με μεσογειακό κλίμα, (Καλιφόρνια, Χιλή, Νότια Αφρική και ΝΔ Αυστραλία) και δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί σταματήσει την εκδήλωση αυτού του φυσικού φαινομένου, όπως άλλωστε τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει και τους σεισμούς.

Ωστόσο είναι γεγονός πως το «πρότυπο» που η επιστημονική γνώση έχει τεκμηριώσει πλέον για το καθεστώς εκδήλωσης των πυρκαγιών φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Ξεσπούν πυρκαγιές νωρίτερα, συχνά σε περιοχή που είχε καεί πριν από μερικά χρόνια, σε υψόμετρο μεγαλύτερο από το όριο της θερμομεσογειακής ζώνης όπου συνήθως συνέβαιναν και είναι μεγαλύτερης έκτασης.

Αυτά όλα υποδηλώνουν κάποιες αλλαγές στους παράγοντες-εκκινητές των πυρκαγιών, που μεταξύ άλλων είναι οι κλιματικές συνθήκες αλλά και η διευθέτηση-χρήση των μορφών κάλυψης γης στις οποίες εκδηλώνονται τα περιστατικά. Και σε ό,τι αφορά τις κλιματικές συνθήκες θεωρώ πως αρχίζει πλέον να γίνεται αισθητή και στον απλό πολίτη η μεταβολή του προτύπου, με περισσότερα ακραία φαινόμενα, θερμότερες ημέρες νωρίτερα στον χρόνο και έντονες, μεγάλης ραγδαιότητας βροχοπτώσεις ‒ όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την κλιματική αλλαγή.

H ευθύνη της πολιτείας πρέπει να αποτρέπει τη συνέχιση της άναρχης και χωρίς σχεδιασμό δόμησης από τη μια και από την άλλη να υποχρεώνει όσους αναλαμβάνουν το ρίσκο να χτίσουν μέσα στο δάσος να παίρνουν και τα μέτρα προφύλαξης της περιουσίας τους οι ίδιοι

— Όλα σχετίζονται τελικά με την κλιματική αλλαγή;
Δεν μπορεί όλα να αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή, που συμβαίνει σε πλανητική κλίμακα. Σε τοπική κλίμακα έχει αλλάξει ριζικά η σχέση του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο. Εγκαταλείφθηκαν παραδοσιακές χρήσεις των δασών και αυτά «πύκνωσαν», όπως «φύτρωσαν» και σπίτια σε δασικές περιοχές, τα οποία σιγά σιγά έγιναν οικισμοί, ενώ η επαφή του αστικού ιστού με τα δάση πλέον είναι παντού και δεν είναι οριοθετημένη.

Τι δεν άλλαξε; Η αντίληψή μας για τη διαχείριση του φυσικού φαινομένου των πυρκαγιών, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, και αυτό είναι που με ανησυχεί. Τα σημάδια πως όσο περνούν τα χρόνια θα περνάμε δυσκολότερα από πλευράς εκδήλωσης πυρκαγιών ήταν εδώ, αλλά πολύ φοβάμαι πως η πρόληψη δεν έχει την έκταση που θα έπρεπε να έχει.

arianoutsou
Μαργαρίτα Αριανούτσου

— Οι μεικτές ζώνες, όπου συνυπάρχει άναρχα το δάσος με τον αστικό ιστό, είναι πλέον πραγματικότητα. Τι μέτρα χρειάζεται να παρθούν;
Η τακτική στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών φαίνεται πως πρέπει να χωριστεί αφενός μεν σε αυτές που αναμένουμε στα δάση και αφετέρου στη ζώνη μείξης δασών και αστικών περιοχών.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, που είναι ίσως και το πλέον επικίνδυνο, γιατί απειλούνται άμεσα ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, η προληπτική διαχείριση θα συνίστατο στη συνευθύνη πολιτείας και πολιτών.

Η πολιτεία, σε κάθε βαθμό οργάνωσής της, οφείλει να παράσχει τα σχέδια και τους πόρους ώστε να εφαρμοστούν μέτρα όπως η εγκατάσταση έγκαιρου εντοπισμού φλόγας, δεξαμενών νερού, συστημάτων διάβρεξης της ιστάμενης φυτομάζας σε κρίσιμα σημεία (πιτσιλιστήρια), έγκαιρου περιορισμού και απομάκρυνσης της επιφανειακής αλλά και νεκρής ιστάμενης καύσιμης φυτικής ύλης των «περιαστικών» δασών, σωστής και συστηματικής παρακολούθησης εγκαταστάσεων υποδομών εντός των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως οι πυλώνες και μετασχηματιστές ρεύματος κ.λπ., δημιουργίας εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να δρουν και αυτοί προληπτικά (π.χ. δεν επεκτείνουμε τον κήπο μας και ό,τι δραστηριότητες κάνουμε σε αυτόν στις παρυφές του βουνού).

— Ποια είναι η μεγάλη ευθύνη της πολιτείας;
Πρέπει να αποτρέπει τη συνέχιση της άναρχης και χωρίς σχεδιασμό δόμησης από τη μια και από την άλλη να υποχρεώνει όσους αναλαμβάνουν το ρίσκο να χτίσουν μέσα στο δάσος να παίρνουν και τα μέτρα προφύλαξης της περιουσίας τους οι ίδιοι (ύπαρξη ελεύθερου χώρου περιμετρικά του σπιτιού, προσεχτική επιλογή των υλικών, δεξαμενές νερού και αντλίες κ.λπ.).

Από την άλλη πλευρά, η προετοιμασία μιας προληπτικής διαχείρισης των δασών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι ένα τεράστιο και πολύ σοβαρό θέμα που μας εισάγει στην αντίληψη των μέτρων που η χώρα συνολικά αλλά και κάθε περιφέρεια ειδικά οφείλει να λάβει έγκαιρα στην κατεύθυνση μετριασμού των επιπτώσεων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η διαχείριση των δασών στην κατεύθυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι μια νέα τάση εφαρμογής μέτρων και δράσεων που έχουν ως στόχο να κάνουν λιγότερο ευάλωτα τα δασικά οικοσυστήματα στους κινδύνους που εγκυμονεί η ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος, με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των δασών στη δέσμευση του ατμοσφαιρικού άνθρακα.

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της προληπτικής διαχείρισης της πιθανής καύσιμης ύλης είναι σημαντικός. Υπάρχουν πλέον πολύ σοβαρές επιστημονικές προσεγγίσεις και στη χώρα μας, οι οποίες τεκμηριώνουν την ανάγκη αυτή και την υποστηρίζουν με κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων.

Τα συστήματα αυτά υπολογίζουν τις πιθανότητες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τοπίου και υποδεικνύουν πού θα μπορούσε χωρικά να δοθεί προληπτικά προτεραιότητα στη διαχείριση της φυτικής μάζας ‒καύσιμης ύλης στην προκειμένη περίπτωση‒ ώστε να ανασχεθεί η διάδοση μιας πυρκαγιάς προς ευαίσθητες περιοχές, π.χ. προστατευόμενες περιοχές, ή/και να ανακοπεί η ενίσχυση της έντασης μιας φωτιάς.

— Ζούμε σε μια χώρα που είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, άρα πρέπει να προσαρμοστούμε. Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί ένας πλήρης περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός;
Η χώρα μας έχει καταρτίσει εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή από το 2016, η οποία περιλαμβάνει δεκαπέντε τομείς προτεραιότητας. Ανάμεσα στα άλλα που προβλέπονται είναι και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (π.χ. επαρκής στελέχωση, επιμόρφωση, διαθεσιμότητα αναγκαίων επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων και πληροφοριών). Επίσης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών (π.χ. σχολικά προγράμματα για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σχετική θεματολογία στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) και των πολιτών γενικότερα.

Είναι όντως κρίμα κάθε χρόνο να συζητάμε τα ίδια θέματα, σαν να συμβαίνουν για πρώτη φορά. Οι επιστήμες της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, από τη μελέτη της συμπεριφοράς τους, την πρόληψη και την οικολογία των δασικών πυρκαγιών μέχρι την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων είναι πολύ προχωρημένη στη χώρα μας και αναγνωρισμένη σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει επιτέλους αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί κάποτε με προσοχή μήπως καταφέρουμε κάτι πέρα από το να ξοδεύουμε απλώς τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

Το νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.

Θέματα
0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποιος σκότωσε τον Τζορτζ Πολκ

Σαν Σήμερα Βρέθηκε Νεκρός / Ποιος σκότωσε τον Τζορτζ Πολκ;

Σαν σήμερα, το 1948, ένας βαρκάρης βρίσκει το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ να επιπλέει κοντά στον Λευκό Πύργο. Η σειρά ηχητικών ντοκιμαντέρ της Κωνσταντίνας Βούλγαρη ρίχνει φως σε μια δολοφονία με μεγάλες πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις για την Ελλάδα του εμφυλίου.
Μα μπορούν και χορεύουν οι ανάπηροι;

Ζούμε, ρε! / Μα, μπορούν να χορεύουν οι ανάπηροι;

Μπορεί ένα ανάπηρο άτομο να εκπαιδευτεί στον χορό; Ποια είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από τη σχέση χορού-αναπηρίας τόσο από τα άτομα χωρίς αναπηρία όσο από τα ίδια τα ανάπηρα άτομα; Η Χρυσέλλα Λαγαρία και ο Θοδωρής Τσάτσος συζητούν με τον ψυχολόγο, χορευτή και ηθοποιό Ανδρέα Κολίσογλου.
THE LIFO TEAM
Τα «Φωτεινά Ξυστά», «Φωτοσύναξη» και το «Πέρασμαν» στη γειτονιά των Ποντίων στην Ελευσίνα

LiFO X 2023 ΕΛΕVΣΙΣ / Πώς οι Beforelight φώτισαν τις μέρες και τις νύχτες της Ελευσίνας

Ο Χρήστος Παρίδης συζητά με την Ειρήνη Στείρου και τον Βασίλη Ντόβρο της ομάδας Beforelight για τα «Φωτεινά Ξυστά», τη «Φωτοσύναξη» και το «Πέρασμαν», τις πρωτότυπες φωτιστικές εγκατάστασεις που δημιούργησαν, στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Η συμπερίληψη στον ελληνικό εργασιακό χώρο είναι ουσιαστικό και απαραίτητο στοιχείο του επιχειρείν

THE UPFRONT INITIATIVE 2024 / Η συμπερίληψη στον ελληνικό εργασιακό χώρο είναι ουσιαστικό και απαραίτητο στοιχείο του επιχειρείν

Η Ντάλια Τόμπρου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού‎ στην Εθνική Ασφαλιστική, εξηγεί πώς η εταιρεία της έχει ψηλά στην ατζέντα τη συμπερίληψη αλλά και πώς αυτό γίνεται με ουσιαστικές αποφάσεις και στρατηγικές.
NEWSROOM
«Δεν είμαστε μόνο ανάπηροι»

Ζούμε, ρε! / «Δεν είμαστε μόνο ανάπηροι»

Συνήθως τα άτομα με αναπηρία καλούνται να μιλήσουν δημόσια μόνο για ζητήματα που άπτονται της αναπηρίας. Πόσο εύκολο είναι να εκφράσουν δημόσια και άλλα σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας τους; Πόσο δεκτικά είναι τα media και γενικά οι διοργανωτές εκδηλώσεων σε κάτι τέτοιο; Η Xρυσέλλα Λαγαρία και ο Θοδωρής Tσάτσος συζητούν για το θέμα και μοιράζονται προσωπικές τους εμπειρίες.
THE LIFO TEAM
Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της Ανθής Λινάρδου: Την σκότωσε και την έθαψε σε χωράφι

Αληθινά εγκλήματα / Τη σκότωσε και την έθαψε σε χωράφι: Η γυναικοκτονία της Ανθής Λινάρδου

Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση της άγριας γυναικοκτονίας της Ανθής Λινάρδου που αναστάτωσε, τον Ιανουάριο του 2016, τη μικρή κοινωνία του Βελβεντού Κοζάνης.
THE LIFO TEAM
Νίκος Παπαγγελής: Οι περιορισμοί που θέτουμε στον εαυτό μας, είναι μόνο στο μυαλό μας

Αθλητισμός / Νίκος Παπαγγελής: Οι περιορισμοί που θέτουμε στον εαυτό μας, είναι μόνο στο μυαλό μας

Ο Νίκος Παπαγγελής, παραολυμπιονίκης στο άθλημα της ποδηλασίας, μιλά για τις διακρίσεις που έχει δεχθεί από τότε που ακρωτηριάστηκε το πόδι του σε ηλικία 14 ετών, δίνει ξεκάθαρο μήνυμα κατά των διακρίσεων και ανυπομονεί για τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, με την έμπρακτη στήριξη της Visa.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ
Η ΔΕΗ μεγαλώνει και επιταχύνει τον πελατοκεντρικό μετασχηματισμό της

Οικονομία / Η ΔΕΗ μεγαλώνει και επιταχύνει τον πελατοκεντρικό μετασχηματισμό της

Η ΔΕΗ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,7 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους παρέχει περίπου 35TWh ενέργειας και μια ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.
NEWSROOM
Κλέλια Ρένεση, μετάνιωσες τελικά που στήριξες τον Άλλο Άνθρωπο;

Ρώτα με ό,τι θες / Κλέλια Ρένεση, μετάνιωσες τελικά που στήριξες τον Άλλο Άνθρωπο;

Ένιωσε να την παραβιάζουν τα media με αφορμή τη συνεργασία της με τον Manu Chao; Ποιος θα είναι ο ρόλος της στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη; Η ηθοποιός Κλέλια Ρένεση απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού.
THE LIFO TEAM
Σοφία Μαλκογεώργου στη LiFO: «Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα ήταν ο σημαντικότερος αγώνας της ζωής μου, τώρα σκέφτομαι μόνο τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι»

Αθλητισμός / Σοφία Μαλκογεώργου: «Οι νεαρές αθλήτριες δεν πρέπει να τα παρατάνε»

Η πρωταθλήτρια μιλά στη LiFO για την «τυχαία» στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με την καλλιτεχνική κολύμβηση, για την ισότητα στον αθλητισμό, για το ντουέτο με την Ευαγγελία Πλατανιώτη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα, όπου και πραγματοποιήθηκε το όνειρο με το «εισιτήριο» της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
ΠΕΝΝΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ