'Ελληνες συγγραφείς

 

(3)

 

 Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

 

Μαργαρίτα Καραπάνου
Μαργαρίτα Καραπάνου

 

Μαργαρίτα Καραπάνου
Μαργαρίτα Καραπάνου

 

Μαργαρίτα Καραπάνου
Μαργαρίτα Καραπάνου

 

Αντώνης Σουρούνης
Αντώνης Σουρούνης

 

Αντώνης Σουρούνης
Αντώνης Σουρούνης

 

Αντώνης Σουρούνης
Αντώνης Σουρούνης

 

Γαλάτεια Ριζιώτη
Γαλάτεια Ριζιώτη

 

Γαλάτεια Ριζιώτη
Γαλάτεια Ριζιώτη

 

Σοφιανός Χρυσοστομίδης
Σοφιανός Χρυσοστομίδης

 

Σοφιανός Χρυσοστομίδης
Σοφιανός Χρυσοστομίδης

 

Ευγενία Φακίνου
Ευγενία Φακίνου

 

Ευγενία Φακίνου
Ευγενία Φακίνου

 

Δημήτρης Σπάθης
Δημήτρης Σπάθης

 

Δημήτρης Σπάθης
Δημήτρης Σπάθης

 

Χρόνης Μίσσιος
Χρόνης Μίσσιος

 

Χρόνης Μίσσιος
Χρόνης Μίσσιος

 

Χρόνης Μίσσιος
Χρόνης Μίσσιος