Τόσο ο Ταύρος όσο και ο Ζυγός έχουν κυβερνήτη τους την Αφροδίτη, τον πλανήτη της ομορφιάς και της αρμονίας, αλλά αντιπροσωπεύουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά της. Ενώ ο Ταύρος αγαπάει να είναι άνετος και βασίζεται στην αίσθηση της αφής και της γεύσης, ο Ζυγός θέλει τα πάντα όμορφα και βασίζεται στην όραση και στην αίσθηση της όσφρησης. Συνδέονται κατά κάποιον τρόπο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αυτήν τη διαφορετική προσέγγιση της Αφροδίτης ως πλανήτη της σεξουαλικής ευχαρίστησης. Ο γήινος Ταύρος αναζητά τη σταθερότητα, ενώ, αντίθετα, ο Ζυγός, ως ζώδιο του Αέρα, αναζητά το διαφορετικό, μπορούν όμως να δημιουργήσουν μια δυνατή σχέση, με τρυφερότητα και αλληλοσεβασμό.