Καλά νέα σας περιμένουν σήμερα, και θα σας έρθουν με απρόβλεπτο, έμμεσο τρόπο. Προσέξτε όμως να μην παρασυρθείτε από τον ενθουσιασμό σας γιατί είναι απαραίτητο να μείνετε προσηλωμένοι στον βασικό σας στόχο.

 

Η αντίθεση Αφροδίτης - Ουρανού σάς βάζει δοκιμασίες. Καμιά φορά όμως μας αρέσει να ταλαιπωρούμαστε λίγο, αρκεί η κατάληξη να προμηνύεται αισιόδοξη. Σ' αυτήν την περίπτωση είναι στο χέρι σας το ποια θα είναι η κατάληξη.