Η Σελήνη διανύει τον τομέα της εργασίας και της υγείας σας και εστιάζετε πιο εύκολα στα πρακτικά πράγματα και στις καθημερινές σας υποθέσεις που χρειάζονται προσοχή. Επαφές με το εξωτερικό, ταξίδια ή θέματα σπουδών ενδεχομένως να συναντήσουν εμπόδια.

 

Η επικοινωνία μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε και να ανακουφίσετε το μυαλό σας σχετικά με ορισμένα από τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας.