Αυξημένες θα είναι οι ευθύνες σας σήμερα και πάνω στον πανικό και την κούραση, μπορεί να γίνουν εσφαλμένες ενέργειες. Σημειώστε σε μία λίστα αυτά που πρέπει να τακτοποιηθούν και αφήστε τα πιο ασήμαντα για άλλες στιγμές, που θα έχετε περισσότερο χρόνο.

 

Στην ερωτική σας ζωή η κατάσταση είναι περίπλοκη και ασταθής καθώς το ενδιαφέρον σας για ένα καινούριο πρόσωπο γίνεται ολοένα και πιο έντονο, κάτι που θα προκαλέσει προβλήματα στη σχέση σας.