Μετακινήσεις και επαφές με άτομα από τον εργασιακό σας χώρο χρήζουν προσοχής. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα επηρεάζει τους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου και είναι πολύ πιθανό να αντιδράσετε υπερβολικά αν θιγούν τα συμφέροντά σας.

 

Οι γεννημένοι μέσα στο 1ο δεκαήμερο, μην προσπαθήσετε να αναθερμάνετε σχέσεις με πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Προτιμήστε να βελτιώσετε την ψυχολογία σας μέσω επαφών που σας προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα.