Σημαντικές οι εξελίξεις στον οικονομικό τομέα καθώς πραγματοποιείται το εξάγωνο Ήλιου - Σελήνης και το τρίγωνο με τον Ουρανό, που σημαίνει πως θα δείτε αύξηση του εισοδήματός σας μέσω κοινών πόρων ή μέσω της ακίνητης περιουσίας σας. Αποφύγετε τα ρίσκα.
Χρειάζεστε κατανόηση και στο οικογενειακό σας περιβάλλον υπάρχει μια τάση να αποφεύγεται η επίλυση προβλημάτων. Αποταθείτε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να αποκτήσετε άμυνες.