Σήμερα εισέρχεται ο Ήλιος στον Σκορπιό και καθώς κυβερνά τον τομέα της δημιουργίας και των επιχειρήσεων, σε εξάγωνο με την Σελήνη, προβλέπεται αύξηση των κερδών σας. Τυχαία συνάντηση με έναν πρώην συνεργάτη, ανοίγει νέες πόρτες.
Κάνετε τα πάντα για να μη δείξετε το ενδιαφέρον σας σε ένα φιλικό πρόσωπο που το βλέπετε πλέον ερωτικά, σήμερα όμως θα σας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσετε τις προθέσεις σας.