Από συναισθηματικής και πνευματικής άποψης ετοιμαστείτε για μια μεγάλη ανανέωση, την οποία υποκινεί περισσότερο απ'όλους η πλανητική συγκυρία. Μην την αντιμετωπίσετε με καχυποψία. Είναι προτιμότερο να την αγκαλιάσετε, με ό, τι φέρνει μαζί της.

Σκεφτείτε διπλά την προοπτική ταξιδιού, ακόμα κι αν το σχεδιάζατε καιρό. Ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις εν γένει.