Η εριστική σας διάθεση δε σας επιτρέπει να κάνετε συζητήσεις με συνεργάτες και οικεία πρόσωπα καθώς είναι πολύ εύκολο να αρπαχτείτε με τους άλλους για ψύλλου πήδημα. Ωστόσο αν καταφέρετε να διαχειριστείτε τις ψυχολογικές σας μεταπτώσεις αξιοποιώντας με δημιουργικό τρόπο την έντασή σας, τα αποτελέσματα θα σας δώσουν ικανοποίηση.

 

Οι γονείς θα έρθετε σε έντονη αντιπαράθεση με άλλους γονείς - μπορεί να είναι από το σχολείο του παιδιού ή φιλικά σας πρόσωπα - εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς απόψεων για καίρια θέματα και θα επέλθει ρήξη στις σχέσεις σας. Ίσως είναι μια ευκαιρία για ξεσκαρτάρισμα σχέσεων.