Είναι το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης που σας κάνει πιο ευχάριστους και διευκολύνει θέματα της καθημερινότητας, οπότε βάλτε τα δυνατά σας για να αυξήσετε τη φήμη σας μέσω των επαφών σας.

 

Η τάση που έχετε όταν θυμώνετε να τα ισοπεδώνετε όλα, σας απομακρύνει από αγαπημένα πρόσωπα και είναι θέμα χρόνου να μείνετε μόνοι σαν την καλαμιά στον κάμπο.