Η εβδομάδα σάς βρίσκει αισιόδοξους και θα ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό σας καθώς βελτιώνονται τα οικονομικά των γεννημένων του 1ου δεκαημέρου μέσω της εργασίας και του 2ου δεκαημέρου, μέσω τρίτων. Διευθετήστε τις οφειλές σας.

 

Στον οικογενειακό τομέα υπάρχουν επικοινωνιακά προβλήματα που σάς απομακρύνουν ολοένα και περισσότερο από τους ηλικιωμένους. Η αλλαγή κατοικία είναι θέμα χρόνου.