Αυτό είναι το μέλλον της γεωργίας

Καλλιέργειες μέσα σε κάθετες φάρμες στο Τόκιο

LIFOTEAM,

Η γεωργία κλειστού χώρου εξελίσσεται σε μια αυξανόμενη τάση στα αστικά κέντρα, όπου η διαθέσιμη καλλιεργήσιμη γη δεν είναι αρκετή. Μια μεγάλη ποικιλία από λαχανικά μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιβάλλοντα ελεγχόμενου κλίματος κάτω από φωτισμό LED, με τη συγκεκριμένη μέθοδο παραγωγής τροφίμων να χαρακτηρίζεται μάλιστα από υψηλή ενεργειακή απόδοση, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της λεγόμενης αστικής γεωργίας εσωτερικού χώρου.

 

 

Lifo Picks