Κώστας

 

Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Οδηγός αυτοκινήτων, μηχανών και όλα.