Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College

«Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College» Facebook Twitter
Tο Perrotis College, το οποίο αποτελεί το τριτοβάθμιο τμήμα της ιστορικής Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
0

ADVERTORIAL

Tην ίδια προσέγγιση έχει και το Perrotis College, το οποίο αποτελεί το τριτοβάθμιο τμήμα της ιστορικής Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Οι έννοιες κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, αειφορία, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη έχουν ενσωματωθεί στη γνώση που παρέχει το Perrotis College, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα πιο φιλοπεριβαλλοντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι ο οδικός χάρτης για τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ε.Ε., ωθεί όλο και περισσότερους να στρέψουν το βλέμμα και να εργαστούν πάνω στα γενικότερα ζητήματα του περιβάλλοντος. 


Από την ίδρυσή του το 1996, έχει θέσει ως αποστολή του την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της γεωπονίας, του περιβάλλοντος και των επιστημών ζωής. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, με σκοπό την άριστη εκπαίδευση των σπουδαστών και την προετοιμασία τους για επαγγελματική σταδιοδρομία ή περαιτέρω σπουδές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σπουδαστές του συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δράσεις των καθηγητών τους, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη. Οι διεθνείς συνεργασίες του περιλαμβάνουν και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ε.Ε., ενώ ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία και με ελληνικά πανεπιστήμια.

Το ίδρυμα αναγνωρίζει ότι η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις παραμέτρους.

Το Perrotis College, θέλοντας να ενισχύσει περισσότερο το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό αποτύπωμά του και να σφραγίζοντας για ακόμη μία φορά τον χώρο της γνώσης, ένωσε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του την επιστήμη με το περιβάλλον, παρέχοντας από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 το προπτυχιακό πρόγραμμα «B.Sc. in Environmental Science». Κατά γενική ομολογία, υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντικούς επιστήμονες ως αποτέλεσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων και αναδυόμενων προκλήσεων που σχετίζονται κυρίως με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις ανάγκες αποτίμησης του περιβάλλοντος και εφαρμογής της νομοθεσίας, για μέτρα προσαρμογής και μετριασμού. 

Το ίδρυμα αναγνωρίζει ότι η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ένα πολύπλευρο πεδίο έρευνας που εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ του εδάφους, του νερού, του αέρα στη βιόσφαιρα και των ζωντανών οργανισμών της, μελετώντας τις δυναμικές αλληλεξαρτώμενες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις παραμέτρους. Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τις διαδικασίες του παρελθόντος και του παρόντος, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αξιόπιστες και επιστημονικά διαπιστευμένες προβλέψεις για το μέλλον. Επιπλέον, δεσμεύονται για την καταπολέμηση της ρύπανσης, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. 

«Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College» Facebook Twitter
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν ευρύ φάσμα επιλογών απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τομέα.

Οι σπουδές στην Περιβαλλοντική Επιστήμη στοχεύουν στην ανάπτυξη σπουδαστών με:

• Γνώση της περιβαλλοντικής επιστήμης και ικανότητα εκτίμησης του τρόπου που αυτή η διεπιστημονική γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων

• Κατανόηση της συνεχώς μεταβαλλόμενης δυναμικής τριών συστημάτων αλληλεπίδρασης: της γεώσφαιρας, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας

• Εκτίμηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνουν πολλαπλές παράλληλες διεργασίες, οι οποίες μεταβάλλουν συνεχώς τα περιβαλλοντικά συστήματα, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες

•  Κατανόηση ότι η γνώση της περιβαλλοντικής επιστήμης έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, επηρεάζει και επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και ηθικούς παράγοντες

•  Ικανότητα εφαρμογής διαφόρων πεδίων, ερευνών και εργαστηριακών μελετών, που περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και ερμηνεία αποδεικτικών στοιχείων

•  Κριτική ικανότητα αξιολόγησης περιβαλλοντικών εννοιών, ερμηνειών, ισχυρισμών και συμπερασμάτων με αναφορά σε στοιχεία

•  Ικανότητα επικοινωνίας της κατανόησης του περιβάλλοντος, των ευρημάτων, των επιχειρημάτων και των συμπερασμάτων, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μορφές παρουσίασης αυτών.

«Σπουδάζοντας το περιβάλλον με το κύρος του Perrotis College» Facebook Twitter
Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν ευρύ φάσμα επιλογών απασχόλησης στον περιβαλλοντικό τομέα. Ένας αυξανόμενος αριθμός ευκαιριών παρατηρείται παγκοσμίως στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Εκτός από το B.Sc. in Environmental Science, τα υπόλοιπα προπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College, τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους την αειφορία, είναι τα: B.Sc. in Sustainable Agriculture and Management, B.Sc. in Food Science & Technology, B.Sc. in International Business και B.A. in Digital Marketing Management. Στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College παρέχονται επίσης τα προγράμματα: MSc in New Food Product & Business Development, MSc in Marketing for the Agro-Food Sector και MSc in Sustainable Agriculture & Management.

Πιστό στη διαχρονική του φιλοσοφία, το Perrotis College θα συνεχίσει να θέτει το περιβάλλον στο επιστημονικό του επίκεντρο, παρέχοντας υψηλού επιπέδου γνώση με «πράσινο αποτύπωμα». 

0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορούν τα φωτοβολταϊκά στην ταράτσα να παράγουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να έχουμε αυτονομία;

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος / Μπορούν τα φωτοβολταϊκά στην ταράτσα να παράγουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να έχουμε αυτονομία;

Τα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενα την ηλιακή ενέργεια με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.
M. HULOT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/03 - ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ - Μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο;

LiFO politics / Μπορούμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο;

H Βασιλική Σιούτη συζητά με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Σταύρο Παπαθανασίου σχετικά με τους κινδύνους που ανέδειξε η πρόσφατη κρίση, οι οποίοι συνοδεύουν τη μονοδιάστατη εξάρτησή μας από ένα συμβατικό καύσιμο, το φυσικό αέριο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Στη στρατηγική βιωσιμότητας του ενεργειακού τομέα η πράσινη μετάβαση

Επιχειρείν / Στη στρατηγική βιωσιμότητας του ενεργειακού τομέα η πράσινη μετάβαση

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα δίνουν σήμερα ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής και προσαρμόζουν τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).
ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ