δ
H Eυφροσύνη Δοξιάδη με τον Λένον και την Όνο στην Ινδία