Ο Σταύρος  Κοντονής είπε στη Βασιλική Σιούτη ότι έδωσε όλα τα στοιχεία που γνωρίζει και κατέθεσε όσα ξέρει. Ρωτήθηκε επίσης αν υπάρχει διαφθορά στη Δικαιοσύνη αλλά και για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, για την οποία είπε ότι δεν ήταν αρμονική.