Σημαντική αύξηση, της τάξης του 4,3% καταγράφηκε στην αγορά ακινήτων παρά την πανδημία.

 

Το 2021, οι τιμές σημείωσαν άνοδο 3,2% παίρνοντας έναντι του 2,5% του τέταρτου τριμήνου του 2020. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, όπου η έλλειψη προσφοράς σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, ανέβασαν τις τιμές κατά 7,6% τη χρονιά της πανδημίας.

 

Γιατί παρά την πανδημία αυξήθηκαν τα ενοίκια -Οι τιμές ανά περιοχή

 

Η άνοδος των τιμών φέρνει, όμως και άνοδο των ενοικίων, ωστόσο τα εισοδήματα δεν ακολουθούν ανάλογη πορεία. «Η αγορά θα βρει σταδιακά την ισορροπία της», εκτιμά κυβερνητικός παράγοντας, σύμφωνα με το iefimerida. Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα βρίσκεται στο 74%.

 

Το 26% που μένει στο ενοίκιο επηρεάζεται σημαντικά από τις αυξητικές τάσεις. Σύμφωνα με έρευνα της Cerved, το 41% των νοικοκυριών στην χώρα μας είναι επιβαρυμένα με μηνιαία κόστη που αφορούν είτε το ενοίκιο είτε την δόση του στεγαστικού τους δανείου είτε τα έξοδα διαχείρισης της κατοικίας που ως σύνολο ξεπερνούν το 40% του συνολικού τους εισοδήματός τους. Ακολουθούν η Βουλγαρία με 29,3 %των νοικοκυριών και η Κύπρος με 17,6%.

 

Από την αγορά ακινήτων εκτιμάται ότι η κατασκευή νέων οικοδομών, θα αυξήσει την προσφορά νέων κατοικιών και θα εξισορροπήσει τις τιμές των ενοικίων. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης, το 30,4% των νοικοκυριών, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στη μηνιαία δόση του στεγαστικού τους δανείου ή του ενοικίου τους.

 

Αναλυτικά οι τιμές ανά περιοχή

 

Γιατί παρά την πανδημία αυξήθηκαν τα ενοίκια -Οι τιμές ανά περιοχή

 

Γιατί παρά την πανδημία αυξήθηκαν τα ενοίκια -Οι τιμές ανά περιοχή

 

Γιατί παρά την πανδημία αυξήθηκαν τα ενοίκια -Οι τιμές ανά περιοχή