Παλιό αλλά καλό:

 

Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε τις από κάποιον της Lifo και ανέβηκε κατευθείαν στα Mobile Diaries μας.

Απ' ό,τι φαίνεται απευθυνόταν σε λάθος target group...

 

!