Αρχαιολογική ομάδα του Πανεπιστημίου Γκάζι ανακάλυψε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρούλ Καλεσί, ο οποίος βρίσκεται στην επαρχία των Κοτυώρων (Όρντου) ένα άγαλμα της Θεάς Κυβέλης, ηλικίας 2300 ετών. Το άγαλμα είναι ύψους 1.10 μέτρων και ζυγίζει περί τα 200 κιλά.

 

Ο επικεφαλής της ανασκαφής τόνισε τη σημασία αυτής της ανακάλυψης μιας και αυτό είναι το πρώτο άγαλμα της θεάς Κυβέλης που ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι στην περιοχή. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το άγαλμα βρέθηκε σε άριστη κατάσταση.

 

Η μικρασιατική φρυγική θεότητα Κυβέλη, (Matar Kubileya/Kubeleya "Κυβέλεια Μήτηρ, πιθανώς "Μητέρα Ορέων") γνωστή μεταγενέστερα στους Έλληνες ως Ρέα ήταν θεά γενικά της άγριας φύσης και των δημιουργικών δυνάμεων της Γης και της γονιμότητας. Ο Πίνδαρος την προσφωνεί «Κυβέλα, μάτερ θεών»

 

Άγαλμα της Θεάς Κυβέλης βρέθηκε στα Κοτύωρα του Πόντου

 

Πρόκειται για τη μοναδική θεότητα της Φρυγίας που έχουμε στοιχεία. Η λατρεία της έγινε αποδεκτή από τους Έλληνες αποίκους από τη Μικρά Ασία και εξαπλώθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα και πιο μακρινές δυτικές αποικίες της κατά τον 6ο αιώνα π.Χ.

 

Στην Ελλάδα, η η υποδοχή της θεότητας Κυβέλης έγινε με ανάμεικτες αντιδράσεις και πρακτικές. Κάποιες πόλεις – κράτη όπως η Αθήνα την είχαν ορίσει προστάτιδα της Πόλης. Αλλού όμως εθεωρείτο μια ξένη μυστηριώδης θεότητα που οδηγούσε ένα άρμα που έσερναν λιοντάρια πάντα με τη συνοδεία πιστών που τραγουδούσαν και έπιναν. Η λατρεία της συνδέθηκε με τον μύθο του Άττιδος και οι λατρευτικές εκδηλώσεις έπαιρναν οργιαστικό χαρακτήρα, συμβολίζοντας την περιοδική αναγέννηση της φύσης. 

 

Άγαλμα της Θεάς Κυβέλης βρέθηκε στα Κοτύωρα του Πόντου