Χριστός Ανέστη ― κουρίτσα, πέστι 

εκ νεκρών θανάτω ― επί των γονάτων

θάνατον πατήσας ― κάτω το βρακί σας

και εν τοις εν τοις μνήμασι ― κάτσι κι δουκίμασι

ζωήν χαρισάμενος ― μπαίνει ου προυϊστάμινους

 

 


Ένα άσεμνο δημοτικό πεντάστιχο, δώρο του Παντελή Μπουκάλα στο Ημερολόγιο. Φωτογραφία του Στάβερη από το αφιέρωμα του περιοδικού 01 στη Θεσσαλονίκη, το 1995

 

 


ΟΛΟΙ ΧΩΡΑΜΕ, Ο,ΤΙ ΕΓΙΝΕ, ΕΓΙΝΕ

Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών· και πρώτοι και δεύτεροι τον μισθόν απολαύετε. Πλούσιοι και πένητες μετ' αλλήλων χορεύσατε· εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες.

Ο μόσχος πολύς, μηδείς εξέλθη πεινών. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως· πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν· εφάνη γαρ η κοινή Βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα· συγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε.