Από το blog digital-era

 

Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου ο Jacques Rogge είπε:

In a sense, the Olympic Games are coming home tonight. This great, sports-loving country is widely recognized as the birthplace of modern sport. It was here that the concepts of sportsmanship and fair play were first codified into clear rules and regulations. It was here that sport was included as an educational tool in the school curriculum. The British approach to sport had a profound influence on Pierre de Coubertin, our founder, as he developed the framework for the modern Olympic Movement at the close of the 19th century.

Δηλαδή

Κατά μία έννοια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έρχονται σπίτι τους απόψε. Σε αυτή τη μεγάλη χώρα που αγαπάει τον αθλητισμό και αναγνωρίζεται ευρέως ως η γενέτειρα του σύγχρονου αθλητισμού. Ήταν εδώ που οι έννοιες της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι κωδικοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε σαφείς κανόνες και κανονισμούς. Ήταν εδώ που ο αθλητισμός συμπεριλήφθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο σχολικό πρόγραμμα. Η βρετανική προσέγγιση στον αθλητισμού είχε βαθιά επίδραση στον Pierre de Coubertin, τον ιδρυτή μας, καθώς ανέπτυξε το πλαίσιο του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος στο τέλος του 19ου αιώνα.

 

Τί άκουσαν οι Έλληνες (ή τουλάχιστον κάποιοι)

 

Ελλάδα; Ποια Ελλάδα; Σας γράφουμε στα τεράστια αποτέτοια μας.

 

Δε μπορεί, ή ο κόσμος δεν γνωρίζει αγγλικά ή όντως κάποιους τους ψεκάζουν.