Στη Βουρβουρού της Χαλκιδικής

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης